ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek  – Netlízing Zrt.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a NetLízing Zrt. cég (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 9., adószám: 26621087-2-42), mint Közvetítő (“Közvetítő”) által üzemeltetett felület használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Közvetítő adatai

Közvetítő neve: NetLízing Zrt.
Közvetítő székhelye: 1141 Budapest, Bonyhádi út 9.
E-mail:  ugyfelszolgalat@netlizing.hu
Telefonszáma: +36 1 800-00-88
Cégjegyzékszám: 01-10-140137
Adószáma: 26621087-2-42

 

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

cégnév:  Tárhely.EU. Kft.
székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
cégjegyzékszám: 01-09-909968
adószám:  14571332-2-42
e-mail: support@tarhely.hu
telefonszám:  +36 1 789 2 789

 

 

 

 

 

Közvetítő a vele üzleti kapcsolatban álló flottakezelő partnerei – továbbiakban Szolgáltató(k) – tartós gépjármű bérleti szolgáltatásait közvetíti.

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Közvetítő fenntartja a jogát arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa, mely esetben a módosítás ténye és annak hatálya külön feltűntetésre kerül a honlapon.

1.3. Közvetítő az alábbi időszakban és módon érhető el:

Munkanapokon hétfő - péntek 9.00-17.00

Telefon: +36 1 800-00-88

E-mail: ugyfelszolgalat@netlizing.hu

A Közvetítő ügyfélforgalom számára nyitva tartó helyet nem tart fenn.

1.4.  Az adatvédelmi tájékoztató a Közvetítő honlapján elérhető.

Közvetítő Szolgáltatásai

2.1. Közvetítő vállalja, hogy a honlapon Ügyfél által kiválasztott gépjármű tartós bérleti szerződésének megkötését koordinálja Ügyfél és a Közvetítő által kiválasztott Szolgáltató között. Közvetítő kizárólag vállalkozások részére közvetít tartós bérleti szerződéseket.

2.2. Közvetítő a gépjárművet forgalmazó márkakereskedővel egyeztet, hogy a gépjármű a kiválasztott extra felszerelésekkel és színnel rendelhető-e és szükség esetén javaslatot tesz az extra felszereltségek és szín módosítására.

2.3 Közvetítő továbbítja Ügyféltől bekéri és Szolgáltató felé továbbítja a szükséges, cégminősítéshez szükséges dokumentumokat. A cégminősítés alapján a kiválasztott induló részlet mértéke, illetve a bérleti díj módosulhat. Pozitív hitelminősítést és az ajánlat elfogadását követően Közvetítő megszervezi a tartós bérleti szerződés előkészítését és az aláírást Szolgáltatóval.

2.4. A honlapon megjelenített gépjárművek adatai (technikai adatok, szériafelszereltségek, leírások) külső adatszolgáltatótól érkeznek, ezért rendelés előtt ezekről az információkról Ügyfél köteles az adott gépjármű márka hivatalos honlapján meggyőződni. A honlapon megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, eltérhetnek a kiválasztott gépjármű valódi megjelenésétől.

2.5 A honlapon feltüntetett és az elmentett kalkulációkban szereplő bérleti díjak előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

Felelősség

3.1 A bérleti időszak alatt a kiválasztott gépjárművel kapcsolatos ügyintézést Ügyfél közvetlenül Szolgáltatóval végzi a közöttük érvényben levő szerződés alapján. Minden meghibásodással, garanciális javítással kapcsolatos igényt Szolgáltatónak kell jelezni.

3.2 Közvetítő rögzíti, hogy a webes felületen alkalmazható kalkulátor csak tájékoztató jellegű adatokat nyújt, kizárólag a megfelelő autó / kategória kiválasztásában segíti ügyfelet. Szolgáltatók árai ettől eltérhetnek. Az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

3.3 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a webes felületen szereplő információk közvetített adatok és információk, így azokért a Közvetítő felelősséget vállalni nem tud.

3.4 A gépjárműre megadott szállítási határidő kifejezetten csak tájékoztató jellegű, nem garantált. Az információ a márkakereskedéstől kapott információn alapul, a tényleges átadás a megadott időponttól eltérhet.

 

Panaszkezelés

4.1 Panaszbejelentésre írásban van lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

email:                   ugyfelszolgalat@netlizing.hu

postai levél:       1141 Budapest, Bonyhádi út 9.

Vegyes rendelkezések

5.1 Ügyfél é Közvetítő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Ügyfél és Közvetítő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Közvetítő mindenkor bejegyzett székhelye szerinti bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2019.11.15

Kérj tőlünk árajánlatot!